Početak nastave u šk. 2019/20.


Obaveštavaju se studenti prve godine studijskog programa POSLOVNA EKONOMIJA da će se uvodni dan  održati 27.09.2019. godine (petak) sa početkom u 12 časova u amfiteatru Škole, a za studente prve godine studijskog programa POSLOVNA INFORMATIKA uvodni dan će se održati istog dana u istom terminu u slušaonici br. 16.

Redovna nastava će početi 30.09.2019. godine (ponedeljak) po utvrđenom rasporedu nastave.

Obaveštavaju se studenti druge i treće godine osnovnih strukovnih studija studijskih programa POSLOVNA EKONOMIJA i POSLOVNA INFORMATIKA da će redovna nastava u šk. 2019/20. godini početi 07.10.2019. godine (ponedeljak) po rasporedu nastave koji će biti blagovremeno objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Škole.

U Valjevu, 23.09.2019. godine

Sekretarijat Škole