Lizing kao oblik finansiranja biznisa na primeru preduzeća „TIG“ d.o.o.

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. dr Dragoslava Sredojević, dana 26.9.2019. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vićentijević Darka iz Valjeva na temu: “Lizing kao oblik finansiranja biznisa na primeru preduzeća „TIG“ d.o.o.”

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.09.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vićentijević Darko iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Broj: 1463/1
Datum: 26.09.2019.