Prijava predispitnih obaveza i ispita u Oktobar 3 ispitnom roku

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE AKREDITOVANIH STUDIJA

 

Oktobarski III ispitni rok počinje 07.10.2019. i traje do 19.10.2019.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do 05.10.2019.

 

 Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa. (plaćanje se odnosi i na studente koji studiraju na teret budžeta)

 

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).