Studentski krediti i stipendije

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije mogu da se prijave na konkurs za dodelu kredita ili stipendije za šk. 2019/20. godinu i podnesu službi za studentska pitanja sva potrebna konkursna dokumenta. Rok za prijavu na konkurs je do 31. oktobra 2019. godine.
Odštampani komplet konkursnih obrazaca u vidu brošure može se nabaviti u „Prosvetnom pregledu“, Beograd, Dečanska 6/III.

U Valjevu, 01.10.2019. godine                                        Studentska služba