Nastavnici VIPOS-a na Međunarodnoj konferenciji o veštačkoj inteligenciji


Dvoje nastavnika Visoke poslovne škole iz Valjeva, Đorđe Petrović i Stefana Janićijević, predstavili su rezultate svog istraživanja na upravo održanoj  međunarodnoj  konferenciji posvećenoj  veštačkoj inteligenciji pod nazivom “Artificial Intelligence: Applications and Innovations”.

Tema prezentovanog istraživanja nastavnika VIPOS-a bila je “Kreiranje domenski specifične matrice za ugrađivanje reči za potrebe obuke neuronskih mreža”. Na primeru obučavanja nekoliko različitih tipova neuronskih mreža pokazano je da broj parametara za obuku može da se značajno smanji i da se na taj način ubrza obučavanje modela mreža.

Ova međunarodna konferencija po prvi put je održana u Srbiji, a prethodna je održana na Kipru. Organizatori konferencije su Moskovski institut za fiziku i tehnologiju, Ruski centar za nacionalnu tehnološku inicijativu za veštačku inteligenciju i zajednički srpski i crnogorski odsek računarskog društva IEEE.