Oktobar 2 ispini rok šk. 2018/19. – prijava predispitnih i ispitnih obaveza

Oktobarski 2 ispitni rok počinje 14.10.2019.
Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do petka 11.10.2019.
Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 2.000,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.