Oktobarski III – produženi ispitni rok

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE AKREDITOVANIH STUDIJA

 

Oktobarski III – produženi ispitni rok počinje 21.10.2019. i traje do 26.10.2019.

Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se 18. i 19.10.2019. godine.

 U produženom vanrednom ispitnom roku „oktobar 3“ studenti mogu prijaviti i polagati samo JEDAN ispit (podrazumeva se prijavljivanje i polaganje svih pripadajućih predispitnih obaveza za predmet za koji se podnosi prijava za polaganje ispita).

 Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa. (plaćanje se odnosi i na studente koji studiraju na teret budžeta).

Studenti koji su polagali ispite u vanrednom ispitnom roku „oktobar 3“ za koje nisu objavljeni rezultati do 19. oktobra 2019. godine, imaju pravo da prijave predispitne obaveze i ispit u roku od 24 časa nakon objavljivanja rezultata ispita koji su realizovani u vanrednom ispitnom roku „oktobar 3“