Platni promet privrednog društva

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Marina Janković Perić, 2/. mr Jelica Božanić i 3/. Nenad Mihailović, dana 23.10.2019. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Radosavljević Marije iz Valjeva na temu: “Platni promet privrednog društva

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.10.2019. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Radosavljević Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 294/1
Datum: 23.10.2019.
Valjevo