Oktobar 3 – prijava

 

Oktobarski 3 ispitni rok počinje 28.10.2019.

Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do 26.10.2019.

 Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 2.000,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.