Primena metoda mašinskog učenja u cilju planiranja troškova zdravstvenog osiguranja

 

Na osnovu člana 52 i člana 53 Pravilnika o master strukovnim studijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 648 od 26.10.2017. godine (prečišćen tekst), Studentska služba i predsednik Komisije za odbranu završnog rada master strukovnih studija u sastavu: 1/. dr Ilja Stanišević, 2/. dr Stefana Janićijević i 3/. Nenad Pavlović, dana 28.10.2019. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Gavrilović Gorana iz Valjeva na temu: “Primena metoda mašinskog učenja u cilju planiranja troškova zdravstvenog osiguranja

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 05.11.2019. godine sa početkom u 15:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gavrilović Goran iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs