Pola veka Interneta


Pre pola veka, 29. oktobra 1969. godine, poslata je prva poruka između računara koji su bili udaljeni 500 kilometara i to se smatra prvom uspešnom kominikacijom dva udaljena računara.

Danas međusobno komunicira ogroman broj računara i drugih uređaja, smeštenih na bilo kojoj tački planete, zahvaljujući stalnim usavršavanjima onoga što je prvi put primenjeno pre tačno 50 godina.
Iako su veb sajtovi napravljeni znatno kasnije, prvi veb sajt koji je napravljen i dalje je dostupan, a zaniteresovani mogu da ga pogledaju na adresi http://info.cern.ch/.

Napravljen je i veb sajt koji se nalazi “na kraju Interneta”: http://hmpg.net/

Za one koji dođu do kraja, stoji šaljiva poruka: “Sada bi trebalo da isključite računar i da uradite nešto korisno tokom ostatka svog života.”
Pedeset godina nakon prve komunikacije, teško je zamisliti neku ljudsku delatnost, a da na neki način nije povezana sa Internetom. Za Internet može da se kaže mnogo toga, samo ne može da se kaže da nije koristan.

U Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu se posebna pažnja posvećuje obučavanju studenata da primenjuju i da razvijaju nove usluge, na Internetu ili pomoću Interneta. Na studijskom programu Poslovna informatika, studenti uče da prave veb sajtove, veb aplikacije, da umrežavaju računare i servere, i da koriste mnoge druge savremene servise u svom budućem poslovanju preko Interneta. Vredi podsetiti da je naša škola svoj prvi sajt, na adresi www.ves.edu.yu lansirala na početku novog veka i novog milenijuma.

Internetu čestitamo 50. rođendan.