Prvi diplomac na master studijama Goran Gavrilović odbranio svoj master rad


„U ovoj školi sam stasao i naučio sve što mi je potrebno za uspeh na svom radnom mestu, ali i da pored njega pokrenem sopstveni biznis“, reči su Gorana Gavrilovića, prvog studenta koji je u četiri decenije dugoj istoriji naše škole stekao diplomu mastera strukovnih studija.

Naime, Goran, koji je zaposlen kao informatičar u valjevskoj filijali Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, pred komisijom profesora VIPOS-a i predstavnika privrede, u utorak 5. novembra odbranio je svoj master rad na temu „Primena metoda mašinskog učenja u cilju planiranja troškova zdarvstenog osiguranja“.

Njegova mentorka, profesor dr Stefana Janićijević, istakla je da je ponosna što je bila mentor prvom studentu VIPOS-a koji je odbranom svog master rada stekao diplomu drugog stepena visokog obrazovanja.

„Goranov rad je veoma perspektivan, jer se može primeniti  u RFZO, filijali za Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu. U svom radu, on je predstavio podatke kroz metode i analize deskriptivne statistike algoritama klasterovanja i izradio predikcioni model, kao osnovu za predviđanje rezulatata. Cilj je bio da donosiocima odluka u RFZO pomogne u ispravnom donošenju poslovnih odluka, a takođe je predvideo i projekciju mogućih troškova Fonda, na osnovu podataka o osiguranicama. Na taj način, ukazao je na način kako da se pravilno planira finansiranje sistema zdravstvene zaštite, što nesporno dovodi do povećanja kvaliteta usluga za korisnike“, objasnila je dr Stefana Janićijević.

Nakon odbrane master rada, Gavrilović u razgovoru za školski sajt ističe da mu imponuje što je na ovaj način postao deo istorije visokog obrazovanja u Valjevu, dodajući da može da govori u ime svih 50 studenata prve generacije master strukovnih studija VIPOS-a, koji će takođe u narednom periodu steći diplome mastera.

„Sve vreme svog školovanja u VIPOS-u, gde sam završio i specijalističke studije, pratio sam inovacije iz sveta informacionih i ekonomskih tehnologija. Napredovao sam uz ovu školu, naučio da napravim sajt, kako da ga unapredim i grafički i multimedijalno, kako da radim u bazama podataka, kako da programiram ili napravim mobilnu aplikaciju i kako, što je bila tema master rada, koristim algoritme mašinskog učenja“, kaže Goran.

Naš prvi diplomac na master studijama posebno ističe da je u VIPOS-u naučio sve što je potrebno da pokrene i sopstveni biznis, od načina reklamiranja i prodaje do obračuna dobiti, jer pored rada u filijali RFZO, profesionalno se bavi pčelarenjem i poseduje 100 košnica. Takođe, ističe da je tokom izrade svog praktično-istraživačkog završnog master rada imao odličnu saradnju sa pretpostavljenima u filijali RFZO u Valjevu, koji su shvatili značaj savremenog načina planiranja zdravstvenog osiguranja.

„Sttudijski program master studija VIPOS-a je sjajan i ono što je moja poruka svima koji razmišljaju o nastavku školovanja, jeste da ako žele da se bave savremenom ekonomijom i informatikom ne moraju da odlaze iz našeg grada, jer u našoj školi mogu steći svo potrebno znanje“, zaključuje prvi diplomac master studija u istoriji naše škole.