Unapređenje poslovnih procesa u preduzeću za organizaciju međunarodnog transporta robe „Atlas Trans“ doo

 

Na osnovu člana 52 i člana 53 Pravilnika o master strukovnim studijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 648 od 26.10.2017. godine (prečišćen tekst), Studentska služba i predsednik Komisije za odbranu završnog rada master strukovnih studija u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Dragoslava Sredojević i 3/. Mirjana Obradović, dana 8.11.2019. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Živković Nenada iz Smedereva na temu: “Unapređenje poslovnih procesa u preduzeću za organizaciju međunarodnog transporta robe „Atlas Trans“ doo

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 13.11.2019. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Živković Nenad iz Smedereva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs e-mail: info@vipos.edu.rs