Predavanja Ivane Marković na Univerzitetu u Štutgartu


Već devetu godinu asistent VIPOS-a Ivana Marković je gostujući predavač na Univerzitetu primenjenih studija u Štutgartu.

U decembru 2019., tokom petodnevnog boravka na tom Univerzitetu,  koji je jedan od najvećih u tom delu Nemačke i visokoobrazovana institucija s kojom naša škola ima najdužu saradnju, Ivana Marković je održala predavanja iz predmeta Međunarodni marketing za 22 studenta koji su na Univerzitet u Štutgartu došli putem studentske razmene iz svih krajeva sveta – Kanade, Turske, Španije, Indije, Južne Koreje i Finske.

„Međunarodni marketing podrazumeva aktivnosti klasičnog marketinga u međunarodnom okruženju odnosno kako ući na koje strano tržište i koju marketinšku taktiku primeniti. Tokom ovih predavanja najzanimljivije je bilo, prvenstveno zbog sastava grupe studenata koji dolaze sa svih strana sveta, uporediti situacije na tržištu sa raznih aspekata. Razmenjena su iskustva kako se koji proizvod koristi u zemljama iz kojih studenti dolaze, kakve su kupovne navike tamošnjih potrošača, te kako kulturološke razlike utiču na ponašanje potrošača u međunarodnom okruženju. Na taj način, ne samo da sam ja studentima predavala o najvažnijim delovima međunarodnog marketinga, nego sam od njih i dobila dosta novih i dragocenih informacija iz ove oblasti“, kaže Ivana Marković.

Ivana je studentima na međunarodnoj razmeni Univerziteta primenjenih studija u Štutgartu održala ukupno 40 časova, nakon kojih su imali i ispit iz predmeta Međunarodni marketing.