Januarski ispitni rok – prijava

 

Januarski ispitni rok počinje 21.01.2020. i traje do 31.01.2020. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do 16.01.2020.

 Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).