Januarski ispitni rok – prijava

Januarski ispitni rok počinje 23.01.2020. god. Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do 20.01.2020. god.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.