Analiza promotivnih aktivnosti preduzeća HK „Krušik“ A. D. Valjevo

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Biljana Rabasović, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. ma Ivana Marković, dana 28.2.2020. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mikulić Aleksandra iz Beograda na temu: “Analiza promotivnih aktivnosti preduzeća HK „Krušik“ A. D. Valjevo

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 03.03.2020. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mikulić Aleksandar iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1466/1
Datum: 28.02.2020.
Valjevo