Tomić Svetlana

 

Svetlana Tomić

Kabinet: 43
Lokal: 119
e-mail: [email protected]

Svetlana Tomić, rođena je 16.07.1958. godine u Osečini. Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, završila 1998. godine. U Školi je angažovana od 2004 godine. Ima zvanje saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo. Zaposlena je u Kompaniji  Dunav osiguranje a.d.o. Glavna Filijala Valjevo na poslovima šefa odeljenja za internu prodaju.