Važni datumi za upis

 

  • Pripremna nastava: 18. juna
  • Predaja dokumenata: 18. do 26. juna
  • PRIJEMNI ISPIT za sve studijske programe: 30. juna u 11 časova.
  • Objavljivanje privremene rang liste za sve studijske programe: 01. jula 2020. u 12 časova.
  • Pravo prigovora na rang listu za sve studijske programe: 02. jula 2020. do 12 časova.
  • Objavljivanje konačne rang liste za sve studijske programe: 06. jul 2020. u 12 časova.
  • Upis primljenih kandidata 08. i 09.07.2020. godine (budžet) i 10.07.2020. godine (samofinansirajući)