Prijava ispita i predispitnih obaveza u Aprilskom roku šk.2019/20.

Aprilski ispitni rok počinje 25.05.2020. i traje do 06.06.2020.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 21.05.2020. (do 10 časova).
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).