Upis na master strukovne studije u šk.2021/2022.

Akademija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo u I godinu master strukovnih studija školske 2021/2022. godine upisuje 50 studenata na studijski program Poslovna ekonomija i informatika.

Master strukovne studije traju 2 godine (120 ESPB) i njihovim završetkom student dobija diplomu o završenim studijama II stepena visokog obrazovanja sa stečenim zvanjem Strukovni master ekonomista.

Master strukovne studije mogu upisati kandidati koji su završili:

  • osnovne strukovne studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova
  • osnovne studije više škole u najmanjem trajanju od tri godine po Zakonu koji je važio pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
  • strukovne studije prvog ili započeli studije drugog stepena na drugoj visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućeg obrazovno-naučnog polja

Kandidati koji konkurišu za upis na studije polažu kvalifikacioni prijemni ispit iz oblasti ekonomije ili informatike (po izboru).

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija VIPOS-a ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti ekonomskih nauka, menadžmenta i oganizacije i informatike i informacionih sistema.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata:

  • diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova ili
  • diplomu o završenim trogodišnjim studijama više škole po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ili
  • uverenje o statusu studenta drugog stepena visokog obrazovanja strukovnih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili
  • dokaz o završenim specijalističkim strukovnim studijama
  • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva
  • izvod iz matične knjige rođenih.