Ispit iz Menadžmenta – 02.06.2020., raspored polaganja

  • Prvih deset studenata sa spiska polažu ispit od 09:00, sl. 16
  • Ostali polažu od 13:00, A
Redni

broj

Broj indeksaStatusPrezime i ime kandidataBroj

polaganja

1.6481/19BBEBIĆ JELENA2
2.6461/19BDESPOTOVIĆ MILICA1
3.6121/19BDRAJIĆ MARINA2
4.6351/19BĐURIČIĆ NEVENA2
5.6022/19SERIĆ JOVANA1
6.6211/19BGVOZDIĆ KRISTINA2
7.6201/19BJOVANOVIĆ IVANA1
8.8111/19BJOVIĆ BOGDAN2
9.8091/19BKOVAČEVIĆ IGNJAT2
10.8061/19BMIJATOVIĆ NEMANJA2
11.6361/19BMILEV MARINA2
12.6401/19BMILIVOJEVIĆ KRISTINA1
13.6041/19BMILUTINOVIĆ MARIJANA2
14.6012/19SMITROVIĆ ALEKSANDAR2
15.6161/19BMITROVIĆ KATARINA2
16.6251/19BNEŠOVANOVIĆ TIJANA2
17.6271/19BPANTELIĆ IVANA2
18.6421/19BPAVLOVIĆ DRAGANA2
19.8211/19BPERIĆ JOVANA2
20.6281/19BPETROVIĆ JELENA2
21.8171/19BSEKULIĆ ĐORĐE2
22.8151/19BSIMIĆ JOVAN2
23.6091/19BSTANKOVIĆ MILICA2
24.6261/19BTOBDŽIĆ NATALIJA2
25.6032/19SVUJIĆ ZORICA1