Stručna praksa 2. – studijski program PEK

Obaveštavaju se studenti II godine, studijskog programa Poslovna ekonomija, da će se realizacija Stručne prakse 2. zbog epidemiološke situacije sprovesti u septembru 2020. godine. Naravno, ukoliko epidemiološki uslovi to dozvole, moguće je sprovođenje i ranije, ali u dogovorenim terminima. Svi detalji oko načina realizovanja, obaveza studenata, izbora menatora u školi i izbora preduzeća u kom će studenti vršiti praksu biće postavljeni u narednom vremenskom periodu.