Junski ispitni rok

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE AKREDITOVANIH STUDIJA

Junski ispitni rok počinje 22.06.2020. i traje do 10.07.2020. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka 18.06.2020.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).