Konkurs za predstavnike parlamenta

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

ОДСЕК ВАЉЕВО

14000 Ваљево • Улица Вука Караџића 3а

Телефон: 014/224-735, 014/232-644

E-mail:  www.vipos.edu.rs

Privremeni Studentski parlament
AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA
Odsek VALJEVO

Objavljuje

KONKURS

za prijavu novih članova Studentskog parlamenta za školsku 2020/21. godinu

Pravo prijave imaju svi studenti koji su upisani u školsku 2019/20. godinu na osnovnim i master strukovnim studijama.

Rok za dostavljanje prijava je 18.06.2020. godine.

Prijave se vrše dostavljanjem motivacionog pisma i  popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu  Konkursa, na e-mail [email protected]
Nakon formiranja liste kandidata koja će biti istaknuta na oglasnoj tabli/sajtu Odseka Valjevo, studenti će se tajno izjašnjavati za predložene kandidate sa utvrđene liste kandidata.

Odsek Valjevo delegira 5 članova za Studentski parlament Akademije saglasno članu 112. Statuta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 54/3-1 od 22.05.2020. godine (prečišćen tekst).

Za utvrđivanje rezultata glasanja, Privremeni studentski parlament će formirati Komisiju za Odsek Valjevo koja će utvrditi rezultate glasanja.

Izbor za nove članove održaće se 22.06.2020. godine u  terminu od 10:00-15:00 časova.

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

U Valjevu, 15.06.2020. godine