Predaja elaborata iz Stručne prakse I – g1 PEK

Studenti mogu predati elaborat iz Stručne prakse I koordinatoru Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:
30.06.2020. utorak – 13:00-14:00
02.07.2020. četvrtak – 14:00-16:00
03.072020. petak – 13:00-14:00.

Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke.
Obavezno dostaviti obrazac Evidencija realizovane stručne prakse.