Stručna praksa 2 – sastanak sa koordinatorima

U četvrtak, 09.07.2020. godine sa početkom u 11:00 u slušanici 16 održaće se sastanak na kome će se definisati teme i sadržaj za Stručnu praksu 2, a ujedno će se određivati kompanije u kojima će se praksa obaviti (ukoliko studenti još uvek nisu pronašli kompaniju u kojoj će obavljati studentku praksu).

Poželjno je da pre sastanka, svaki student razmisli na koju temu bi želeo da radi Stručnu praksu i u kojoj kompaniji i u najboljem slučaju dođe na sastanak sa sopstvenim predlogom.