Septembarski ispitni rok – prijava popravnih kolokvijuma i ispita

Septembarski ispitni rok počinje 24.08.2020. god.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se od 17.08. do 20.08.2020.

Posle ovog roka, studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum, i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.

– prijavu za vežbe možete preuzeti ovde.
– prijavu za kolokvijume možete preuzeti ovde.
– prijavu za ispite možete preuzeti ovde.