Konačna rang lista kandidata za upis na master studije

Komisija za upis i sprovođenje kvalifikacionog prijemnog ispita na master strukovne studije za školsku 2020/21. godinu, na osnovu odredaba člana 100. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS” br.88/2017, 27/2018 – dr.zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020 – dr.zakoni) i čl. 7., 8., 9. i 10.  Pravilnika o master strukovnim studijama Akademije br. 84/8-1 od 04.06.2020. godine, utvrdila je i objavila

KONAČNU RANG – LISTU

PRVOG UPISNOG ROKA ŠKOLSKE 2020/2021.

svih kandidata za upis na master strukovne studije sa ukupnim brojem poena

Konačnu rang listu možete pogledati  OVDE

 

R. br. Prezime i ime Prosečna ocena Ukupan broj poena
1. Dosković (Živko) Vera 8,52 8,52
2. Beha (Ljiljana) Damir 7,50 7,50
3. Antić (Nedeljko) Svetlana 7,42 7,42
4. Mirković (Miodrag) Milica 7,20 7,20

 

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli Odseka Valjevo 08.07.2020. godine u 12:00 sati i smatra se da je uručena svakom kandidatu.

Komisije za upis i sprovođenje kvalifikacionog prijemnog ispita

  1. Dr Mlađen Vićentić, predsednik Komisije s.r.
  2. Dr Ilja Stanišević, član, s.r.
  3. Dr Marina Janković Perić, član, s.r.
  4. Dr Biljana Rabasović, član, s.r.
  5. Nataša Vuković, član, s.r.

V.d. predsednika Akademije

Dr Ljubica Diković, prof. struk. stud. s.r.