Septembarski ispitni rok – prijava predispitnih obaveza i ispita

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

Septembarski ispitni rok počinje 24.08.2020. god. Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se od 17.08. do 20.08.2020.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail [email protected].

  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispite možete preuzeti ovde