Stručna praksa I – predaja elaborata

Studenti g1 PEK mogu predati elaborat iz Stručne prakse I koordinatoru Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:
02.09.2020. sreda14:00-16:00
03.09.2020 četvrtak14:00-15:00
Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke.
Obavezno dostaviti obrazac Evidencija realizovane stručne prakse.