Đorđe Petrović odbranio doktorsku disertaciju

Još jedan naš kolega, Đorđe Petrović, zaposlen kao nastavnik u Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo, uspešno je odbranio svoju doktorsku disertaciju iz naučne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Naučna disciplina kojom se bavio spada u Mašinsko učenje iz tekstova.
Izvlačenje korisnih informacija iz veće kolekcije tekstova uz upotrebu različitih tipova algoritama je aktuelna naučna oblast koja se često naziva istraživanje tekstova (en. text mining), analiza tekstova (en. text analytics) ili mašinsko učenje iz tekstova (en. machine learning from text).

Doktorsku disertaciju sa naslovom “Analiza strukture kolekcije pravnih dokumenata na osnovu njihove povezanosti preko određenih jezičkih izraza”, Đorđe Petrović je odbranio 1. septembra 2020. godine na državnom Elektronskom fakultetu u Nišu, pred komisijom u sledećem sastavu: dr Milena Stanković, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, dr Suzana Stojković, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, dr Dragan Janković, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, dr Mirjana Ivanovnić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i dr Miloš Bogdanović, docent Elektronskog fakulteta u Nišu.

Glavni doprinos odbranjene doktorske disertacije profesora Petrovića se ogleda u sledećem: primenjen je statistički pristup za obradu prirodnog jezika i ekstrakcija jezičkih izraza iz kolekcije tekstova na srpskom jeziku; urađeno je pronalaženja jezičkih izraza sa najvećom frekfencijom korišćenja u pravnim dokumentima;  urađeno je istraživanje informacija u pravnim dokumentima, analiza referenci između dokumenata, analiza putanja između povezanih dokumenata, kao i određivanje mere značaja nekog pravnog dokumenta sa stanovišta veza između njih; napravljen je i primenjen model neuronskih mreža za potrebe mašinskog predviđanja postojanja veza ili referenci u tekstovima zakona i drugih propisa; dobijeni su ulazni podaci za brojne druge analize.
Stečeno znanje i iskustvo, Đorđe Petrović prenosi studentima osnovnih i master studija valjevskog Odseka Akademije Zapadna Srbija, kroz nastavu koju realizuje.