Oktobarski ispitni rok šk. 2019/20. – prijava popravnih kolokvijuma i ispita

Oktobarski ispitni rok počinje 14.09.2020. god.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se do četvrtka, 10.09.2020.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.

(prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).