Oktobarski ispitni rok – prijava predispitnih obaveza i ispita

Oktobarski ispitni rok počinje 14.09.2020. godine. Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se od 07.09. do 11.09.2020. Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume  i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail [email protected]. (prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole)