Raspored kandidata za upis

Mesto na Konačnoj rang listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i u kom statusu finansiranja.

Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja. Zakazuju se posebni termini za grupe studenata, počev od kandidata sa najvećim brojem poena, odnosno počev od vrha Konačne rang liste.

UPIS KANDIDATA

16.09. 2020. godine Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo će vršiti upis kandidata po sledećem rasporedu:

u 10:00 časova kandidati od 1-og  do  15-og mesta
u 12:00 kandidati za daljinske studije

Nedolazak kandidata u tačno predviđeno vreme, povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

NA DAN UPISA KANDIDATI SA SOBOM MORAJU PONETI SLEDEĆA DOKUMENTA

  1. Lična karta
  2. Identifikacioni broj sa prijemnog ispita
  3. Original Izvod iz matične knjige rodjenjih
  4. Original Diploma
  5. Original Svedočanstva iz svih razreda
  6. 2 fotografije 3,5*4,5
  7. 700 dinara za kupovinu Indeksa i 2 ŠV obrasca
  8. Uplatnicu na 2000 dinara za studentski fond i
  9. Uplatnicu na iznos prve rate školarine u zavisnosti od načina plaćanja za koji se kandidat opredelio.