Stručna praksa 1 PEK – predaja elaborata

Studenti mogu predati elaborat iz Stručne prakse I koordinatoru Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:

22.9.2020. utorak – 13:00-14:00

23.9.2020. sreda – 14:00-16:00

Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke. Obavezno dostaviti obrazac Evidencija realizovane stručne prakse.