Oktobarski 2 ispitni rok – prijava

Oktobarski 2 ispitni rok počinje 28.09.2020. godine i traje do 09.10.2020. godine. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka, 24.09.2020. godine.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Plaćanje naknade troškova za polaganje predispitnih obaveza i ispita odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.

Raspored ispita za Oktobarski 2 ispitni rok biće naknadno obljavljen.