Ispitni rok Oktobar 2 i 3, šk. 2019/20.

                                                            OBAVEŠTENJE
 Odseku Valjevo odobravaju se vanredni ispitni rokovi „oktobar 2“ i „oktobar 3“ za
šk. 2019/20. godinu za studente master strukovnih studija, koji će se realizovati u sledećim terminima:
– Ispitni rok „oktobar 2“ od 05. oktobra 2020. godine do 17. oktobra 2020. godine;
  – Ispitni rok „oktobar 3“ od 19. oktobra 2020. godine do 31. oktobra 2020. godine;
Za vanredne ispitne rokove „oktobar 2“ i „oktobar 3“ studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite, uz uplatu troškova u visini od 2.000,00 dinara po prijavljenom ispitu.
Studenti u istom terminu pored završnog dela ispita mogu polagati i predispitne obaveze koje nisu ranije položili, s tim da se prijava istih vrši uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa za prijavljivanje predispitnih obaveza u skladu sa Odlukom o troškovima.
Prijavljivanje predispitnih i ispitnih obaveza za vanredni ispitni rok „oktobar 2“ je 30. septembar i 01. oktobar 2020. godine u Studentskoj službi Odseka Valjevo, u terminu od 8:00-15:00 časova.
Prijavljivanje predispitnih i ispitnih obaveza za vanredni ispitni rok „oktobar 3“ je 14. i 15. oktobar 2020. godine u Studentskoj službi Odseka Valjevo, u terminu od 8:00-15:00 časova.