Ispitni rok Oktobar 2 i 3, šk. 2019/20.

OBAVEŠTENJE

   U Odseku Valjevo odobravaju se vanredni ispitni rokovi „oktobar 2“ i „oktobar 3“ za
šk. 2019/20. godinu za studente osnovnih strukovnih studija i studente koji studiraju po Zakonu o višoj školi, koji će se realizovati u sledećim terminima:
– Ispitni rok „oktobar 2“ od 28. septembra 2020. godine do 09. oktobra 2020. godine;
 – Ispitni rok „oktobar 3“ od 12. oktobra 2020. godine do 17. oktobra 2020. godine;
Za vanredni ispitni rok „oktobar 2“ studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite (podrazumeva se prijavljivanje i polaganje svih pripadajućih predispitnih obaveza za predmet za koji se podnosi prijava za polaganje), uz uplatu troškova u visini iznosa za prijavljivanje u skladu sa Odlukom o troškovima.
Prijavljivanje predispitnih i ispitnih obaveza za vanredni ispitni rok „oktobar 2“ je 23. i 24. septembar 2020. godine u Studentskoj službi Odseka Valjevo, u terminu od 8:00-15:00 časova. Plaćanje naknade troškova odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.
Za vanredni ispitni rok „oktobar 3“ studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite, uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara po prijavljenom ispitu.
Studenti u istom terminu pored završnog dela ispita mogu polagati i predispitne obaveze koje nisu ranije položili, s tim da se prijava istih vrši uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa za prijavljivanje predispitnih obaveza u skladu sa Odlukom o troškovima.
Prijavljivanje predispitnih i ispitnih obaveza za vanredni ispitni rok „oktobar 3“ je 07. i 08. oktobar 2020. godine u Studentskoj službi Odseka Valjevo, u terminu od 8:00-15:00 časova. Plaćanje naknade troškova odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.