Studentski krediti i stipendije za šk. 2020/21.

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije mogu da se prijave na konkurs za dodelu kredita ili stipendije za šk. 2020/21. godinu i podnesu službi za studentska pitanja sva potrebna konkursna dokumenta. Rok za prijavu na konkurs je do 30. oktobra 2020. godine.

Odštampani komplet konkursnih obrazaca u vidu brošure može se nabaviti u „Prosvetnom pregledu“, Beograd, Dečanska 6/III.

U Valjevu, 01.10.2020. godine                       Studentska služba