Stručna praksa I , g1 PEK – predaja elaborata

Studenti mogu predati elaborat iz Stručne prakse I koordinatoru Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:
06.10.2020.  utorak – 13:00-14:00
07.10.2020.  sreda – 14:00-16:00
Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke. Obavezno dostaviti obrazac Evidencija realizovane stručne prakse.