Prijava popravnih kolokvijuma i ispita -ispitni rok Oktobar 3 šk. 2019/20.

Oktobarski III ispitni rok počinje 12.10.2020. i traje do 16.10.2020.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do etvrtka, 08.10.2020.
Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa.(plaćanje se odnosi i na studente koji studiraju na teret budžeta).
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).