Ispitni rok Oktobar 3 šk. 2019/20. – prijava predispitnih i ispitnih obaveza

Oktobarski 3 ispitni rok počinje 19.10.2020. godine. Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova)
i ispita vršiće se do 15.10.2020. godine.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail [email protected].

(prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).