Analiza promotivnih aktivnosti preduzeća „Centar bele tehnike”

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Biljana Rabasović, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. dr Dragoslava Sredojević, dana 21.10.2020. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Vuković Danila iz Valjeva na temu: “Analiza promotivnih aktivnosti preduzeća „Centar bele tehnike”

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.10.2020. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vuković Danilo iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Broj: 1390/1
Datum: 21.10.2020.