Budžetska mesta

Studenti koji su u školskoj 2019/2020.  godini upisani u statusu budžet i ostvarili uslov za upis u naredne godine studija (II i III godinu), odnosno imaju 37 i više ESPB,  a ostvarili su manje od 48 ESPB, mogu se prijaviti i rangirati do odobrenog broja raspoloživih budžetskih mesta na studijskim programima na kojima studiraju, u skladu sa objavljenim Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Ovako rangirani i upisani studenti se upisuju u statusu budžet i ostvaruju sva prava kao i ostali budžetski studenti.