Podrška razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Dragoslava Sredojević, 2/. dr Snežana Rakić i 3/. ma Nikola Stojanović, dana 26.10.2020. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Nikolić Zorice iz Valjeva na temu: “Podrška razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 27.10.2020. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nikolić Zorica iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Broj: 1468/1
Datum: 26.10.2020.