Upis naredne godine studija

 

O B A V E Š T E NJ E

za upis naredne godine master strukovnih studija

 

Studenti koji su u šk. 2019/20. godini na osnovu položenih ispita ostvarili minimum 37 ESPB bodova, stiču pravo na upis druge godine master strukovnih studija.

Iznos školarine student plaća proporcionalno broju ESPB bodova, odnosno predmeta koje će slušati  i polagati u šk. 2020/21. godini za koje se opredelio.

Studenti koji su u šk. 2019/20. godini ostvarili manje od 37 ESPB bodova, u šk. 2020/21. godini ponovo upisuju istu godinu studija u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu proporcionalno broju ESPB bodova nepoloženih predmeta.

 

Upis studenata u šk. 2020/21. godinu obaviće se od 02. do 06.11.2020. godine.

 

Vrednost 1 ESPB = 1.300,00 dinara

 

 

 

U Valjevu, 26.10.2020. godine                                                                                                                             Sekretarijat Škole