Prva kolokvijumska nedelja I bloka, šk. 2020/21. – 1. godina

Prva kolokvijumska nedelja I bloka održaće se prema rasporedu iz Godišnjeg kalendara rada za školsku 2020/21. godinu u nedelji od 16. do 21. novembra. 2020. godine.
U ovoj nedelji neće se održavati časovi nastave.

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume elektronskim putem – slikane prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs. (prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).

  • prijavu za redovan kolokvijum možete preuzeti ovde