International Fraud Awareness Week


U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom izazvanom virusom COVID-19, profesori i studenti modula Račuvnodstvo, revizija i porezi će u okviru nastave na predmetu Finansijska kontrola i revizija u sredu, 18. novembra 2020. godine razgovarati i diskutovati o:

  • tokovima prljavog novca tokom pandemije koronavirusa i
  • ključnim nalazima istraživanja ACFE u izveštaju iz septembra 2020. Fraud in the Wake of COVID-19: Benchmarking Report.

Studenti i profesori se naduju da će sledeće godine u povoljnoj epidemiološkoj situaciji i zdravom okruženju obeležiti International Fraud Awareness Week, uz učešće profesionalaca iz oblasti borbe protiv prevara.

Doprinos studenata i profesora Odseka Valjevo ovom međunarodnom događaju objavljen je na sajtu ACFE (Asocijacija sertifikovanih istražitelja prevara – najveća svetska organizacija za borbu protiv preva) pod naslovom Valjevo International Fraud Awareness Week 2020 na sledećem LINKU .