Prijava redovnih kolokvijuma – II i III godina

Prijava redovnih kolokvijuma u jesenjem bloku, koji će se održati u prvoj kolokvijumskoj nedelji od 23.11. do 27.11.2020. vršiće se do 19.11.2020.
Na prijavi obavezno napisati broj indeksa i godinu upisa.
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume elektronskim putem – slikane prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.
(prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).